نام: علی خلخالی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: علوم تربیتی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a . k h a l k h a l i @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران 1377
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ایران 1371
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران- دانشکده علوم تربیتی ایران 1369

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1395آبانتاکنون
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1378مهر1379مهر
عضو شورای پژوهشی منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی 1379مرداد1380مرداد
رئیس شورای آموزشی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران1382فروردین1384فروردین
عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران1382دی1384دی
مدیر گروه رشته علوم تربیتی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1384تیر1385تیر
عضو هیات انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1384مرداد1386مرداد
عضو شورای گروه تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1384آذر1386آذر
رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1384آذر1386آذر
عضو اصلی کمیته طرح و برنامه و بودجهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1386دی1387دی
بعدی32[1]قبلیصفحه 1 از 3 (22 مورد)


تالیف و ترجمه
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
مباحث اساسی در تعلیم و تربیتدریاسر1384تالیف
Managementانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1385تالیف
 مدیریت آموزشی تعمیم یافتهانتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن1394تالیف


تحقیقات
عنوان 
بررسی اشاعه، پذیرش و اجرایی بودن برنامه استراتژیک در بین گروه‌های ذینفع داخلی واحدهای دانشگاه آزاد
تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر افزایش توانایی فرضیه سازی
تاثیر تمرین‌های فراتدریس بر بازشناسی ضمیر ناخودآگاه تدریس استادان
تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
تدوین راهنمای تشخیص مشکلات تحصیلی (نسخه شمال ایران) DMAP-Ni
زمینه یابی تشکیل و شناسایی مزیت‌های نسبی و ارائه طرح عملیاتی تشکیل تعاونیهای توسعه روستایی مازندران
مسئول هسته فناور طرح داشبرد تدریس
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالیزهره شکیبایی. نادرقلی قورچیان. علی خلخالی01/01/2009
Conference
Journal فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی زمینه‌های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن سلیمان کابینی مقدم .علی سیاهی. علی خلخالی01/06/2009
Conference
Journal فصلنامه روانشناسی تربیتی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثیر استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت بر تعهد شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در واحدهای درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی استان تهرانعلی خلخالی جواد خلعتبری حیدر امیران زهره سمائی01/06/2009
Conference
Journal مجله مدیریت صنعتی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالمعلی خلخالی جواد سلیمانپور معصومه فردی01/01/2010
Conference
Journal فصلنامه روانشناسی تربیتی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی جواد سلیمانپور .علی خلخالی. لیلا رعایت کننده فلاح01/01/2010
Conference
Journal فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستانهای استان مازندرانحبیب الله مشایخی. علی خلخالی .نرگس فرج الهی01/01/2010
Conference
Journal فصلنامه روانشناسی تربیتی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی اثرات ساختار آموزش بر توزیع درآمد حسن دلیری. منصور مهرگان . علی خلخالی 01/01/2011
Conference
Journal فصلنامه مدلسازی اقتصادی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی میزان اشاعه، پذیرش و اجرایی بودن برنامه‌های استراتژیک در بین گروه‌های ذینفع داخلی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیعلی خلخالی01/01/2011
Conference
Journal فصلنامه تخصصی پژوهش‌های برنامه‌ریزی درسی و آموزشی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی براساس مولفه‌های سواد جهانیعلی خلخالی مهشید سبزمیدانی01/01/2011
Conference
Journal فصلنامه تخصصی پژوهش‌های برنامه‌ریزی درسی و آموزشی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه‌ای معلمانعلی خلخالی زهره شکیبایی مهدی آندش01/01/2011
Conference
Journal فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
صفحه 1 از 3 (27 مورد)قبلی[1]23بعدی