علی خلخالی

شنبه 31 شهریور 1397

نام: علی خلخالی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: علوم تربیتی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a . k h a l k h a l i @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران 1377
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ایران 1371
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران- دانشکده علوم تربیتی ایران 1369

 •  
 • >
  • مقالات علمی
  •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • تالیف و ترجمه
  •  
  • تحقیقات
 • <
 •  
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالیزهره شکیبایی. نادرقلی قورچیان. علی خلخالی01/01/2009
باز کردنبررسی زمینه‌های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن سلیمان کابینی مقدم .علی سیاهی. علی خلخالی01/06/2009
باز کردنتاثیر استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت بر تعهد شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در واحدهای درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی استان تهرانعلی خلخالی جواد خلعتبری حیدر امیران زهره سمائی01/06/2009
باز کردنارائه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالمعلی خلخالی جواد سلیمانپور معصومه فردی01/01/2010
باز کردنتاثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی جواد سلیمانپور .علی خلخالی. لیلا رعایت کننده فلاح01/01/2010
باز کردنمقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستانهای استان مازندرانحبیب الله مشایخی. علی خلخالی .نرگس فرج الهی01/01/2010
باز کردنبررسی اثرات ساختار آموزش بر توزیع درآمد حسن دلیری. منصور مهرگان . علی خلخالی 01/01/2011
باز کردنبررسی میزان اشاعه، پذیرش و اجرایی بودن برنامه‌های استراتژیک در بین گروه‌های ذینفع داخلی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیعلی خلخالی01/01/2011
باز کردنتحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی براساس مولفه‌های سواد جهانیعلی خلخالی مهشید سبزمیدانی01/01/2011
باز کردنفراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه‌ای معلمانعلی خلخالی زهره شکیبایی مهدی آندش01/01/2011
صفحه 1 از 3 (27 مورد)قبلی[1]23بعدی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرآبان 1395تاکنون
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابنمهر 1378مهر 1379
عضو شورای پژوهشی منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی مرداد 1379مرداد 1380
رئیس شورای آموزشی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندرانفروردین 1382فروردین 1384
عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندراندی 1382دی 1384
مدیر گروه رشته علوم تربیتی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابنتیر 1384تیر 1385
عضو هیات انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابنمرداد 1384مرداد 1386
عضو شورای گروه تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابنآذر 1384آذر 1386
رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابنآذر 1384آذر 1386
عضو اصلی کمیته طرح و برنامه و بودجهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابندی 1386دی 1387
بعدی32[1]قبلیصفحه 1 از 3 (22 مورد)
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
مباحث اساسی در تعلیم و تربیتدریاسر1384تالیف
Managementانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1385تالیف
 مدیریت آموزشی تعمیم یافتهانتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن1394تالیف
عنوان 
بررسی اشاعه، پذیرش و اجرایی بودن برنامه استراتژیک در بین گروه‌های ذینفع داخلی واحدهای دانشگاه آزاد
تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر افزایش توانایی فرضیه سازی
تاثیر تمرین‌های فراتدریس بر بازشناسی ضمیر ناخودآگاه تدریس استادان
تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
تدوین راهنمای تشخیص مشکلات تحصیلی (نسخه شمال ایران) DMAP-Ni
زمینه یابی تشکیل و شناسایی مزیت‌های نسبی و ارائه طرح عملیاتی تشکیل تعاونیهای توسعه روستایی مازندران
مسئول هسته فناور طرح داشبرد تدریس
 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به علی خلخالی می‌باشد.